எங்கள் இயக்க எல்லை

இன்று Akshaya Patra இந்தியாவின் 12 மாநிலங்களில் மற்றும் 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் பரந்துள்ள 51 இருப்பிடங்களிலுள்ள 18,02,517 சிறுவர்களைச் சென்றடைகிறது, இது ஒவ்வொரு பள்ளி நாளிலும் சுவையான, ஊட்டச்சத்துள்ள, புதிதாகச் சமைத்த மதிய உணவுகளை அவர்களிற்கு வழங்குகிறது. தற்போது, 2025 ஆம் ஆண்டிற்கு முன் 5  மில்லியன் சிறுவர்களிற்கு உணவூட்டுகின்ற எங்கள் நோக்கத்தைப் பூர்த்திசெய்ய இலக்கு வைக்கும் அதேவேளை, நாட்டிலுள்ள 16,856 பள்ளிகளில் இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஒவ்வொரு இருப்பிடத்திலும் எங்கள் இயக்கங்கள் பற்றி மேலும் கண்டறிவதற்கு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தின் மீது கிளிக் செய்க.

மாநிலம் / இருப்பிடம் சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை சமையலறையின் வகை
ஆந்திரப் பிரதேசம் 1,33,343 1,604  
விசாகப்பட்டினம் 17,876 253 மையப்படுத்திய சமையலறை
காக்கிநாடா 11,182 74 மையப்படுத்திய சமையலறை
மங்களகிரி 12,553 165 மையப்படுத்திய சமையலறை
நெல்லூர் 17,021 285 மையப்படுத்திய சமையலறை
கம்பீரம் 18,832 81 மையப்படுத்திய சமையலறை
குடிவடா 8,703 83 மையப்படுத்திய சமையலறை
ஸ்ரீகாகுளம் 22,339 307 மையப்படுத்திய சமையலறை
குப்பம் 24,837 356 மையப்படுத்திய சமையலறை
அசாம் 25,461 585  
குவஹாத்தி 25,461 585 மையப்படுத்திய சமையலறை
சட்டீஸ்கர் 17,070 175  
பிலாய் 17,070 175 மையப்படுத்திய சமையலறை
டாமன் & டிஎன்எச் 43,963 348 மையப்படுத்திய சமையலறை
சில்வாசா 43,963 348 மையப்படுத்திய சமையலறை
டெல்லி 7878 6 மையப்படுத்திய சமையலறை
கோல் சந்தை 7878 6 மையப்படுத்திய சமையலறை
குஜராத் 3,70,292 1,724  
அகமதாபாத் 76,742 426 மையப்படுத்திய சமையலறை
பாவ்நகர் 13,400 56 மையப்படுத்திய சமையலறை
வதோதரா 88,911 618 மையப்படுத்திய சமையலறை
சூரத் 1,431,36 352 மையப்படுத்திய சமையலறை
கலோல் 25,546 56 மையப்படுத்திய சமையலறை
பூஜ் 21,768 179 மையப்படுத்திய சமையலறை
கர்நாடகா 4,02,695 2,887  
பெங்களூரு- HK ஹில் 60,998 496 மையப்படுத்திய சமையலறை
பெங்களூரு-வசந்தபுரம் 67,183 507 மையப்படுத்திய சமையலறை
பெல்லாரி 95,227 559 மையப்படுத்திய சமையலறை
ஹுப்லி 1,20,998 849 மையப்படுத்திய சமையலறை
மங்களூர் 12,266 134 மையப்படுத்திய சமையலறை
மைசூர் 15,147 144 மையப்படுத்திய சமையலறைn
ஜிகனி 30,826 198 மையப்படுத்திய சமையலறைn
ஒரிசா 1,66,189 1,980  
புவனேஸ்வர் 65,830 829 மையப்படுத்திய சமையலறை
புரி 45,586 598 மையப்படுத்திய சமையலறை
நயகார் 18,219 249 பரவலாக்கிய சமையலறை
ரூர்கேலா 36,554 304 மையப்படுத்திய சமையலறை
ராஜஸ்தான் 2,34,460 2,778  
ஜெய்ப்பூர் 1,08,607 1,123 மையப்படுத்திய சமையலறை
ஜோத்பூர் 9998 132 மையப்படுத்திய சமையலறை
நாத்வாரா 32,479 602 மையப்படுத்திய சமையலறை
அஜ்மீர் 11,978 110 மையப்படுத்திய சமையலறை
பாரன் 9,804 119 பரவலாக்கிய சமையலறை
பில்வரா 8742 82 மையப்படுத்திய சமையலறை
ஜாலாவார் 10,181 146 மையப்படுத்திய சமையலறை
பிகானீர் 19,069 190 மையப்படுத்திய சமையலறை
உதய்பூர் 16,742 217 மையப்படுத்திய சமையலறை
சிட்டோகார் 6,860 57 மையப்படுத்திய சமையலறை
மகாராஷ்டிரா 16,090 207  
நாக்பூர் 8266 154 மையப்படுத்திய சமையலறை
தானே 7824 53 மையப்படுத்திய சமையலறை
தமிழ் நாடு 5785 24  
சென்னை 5785 24 மையப்படுத்திய சமையலறை
தெலுங்கானா 1,54,334 1195  
கண்டி 79,710 683 மையப்படுத்திய சமையலறை
நர்சிங் 34,997 192 மையப்படுத்திய சமையலறை
நவாப்பாட் 18,526 280 மையப்படுத்திய சமையலறை
வாரங்கல் 21,101 40 மையப்படுத்திய சமையலறை
திரிபுரா 669 2  
காஷிராம்பரா 669 2 மையப்படுத்திய சமையலறை
உத்தரப் பிரதேசம் 2,24,288 3,341  
லக்னோ 99,081 1,324 மையப்படுத்திய சமையலறை
விருந்தாவன் 1,11,248 1,849 மையப்படுத்திய சமையலறை
மடம், விருந்தாவன் 5438 121 மையப்படுத்திய சமையலறை
கோரக்பூர் 8521 47 மையப்படுத்திய சமையலறை
மொத்தம் 18,02,517 16,856
 

Share this post

Note : "This site is best viewed in IE 9 and above, Firefox and Chrome"

`